Priser

Priser

Nuværende priser

Medlemskab

Medlemskab, junior (0-17 år)

250 kr. pr. halvår

Medlemskab, senior (18-> år)

300 kr. pr. halvår

Medlemskab, passiv

100 kr. pr. halvårOpstaldning


Stor boks - hest

2.485 kr. pr. måned

Stor boks - pony

2.260 kr. pr. måned

Rabat ved hest nr. 3, 4 og op

150 kr. pr. boks pr. mdr.

Merpris ved halm som bund

Ukendt pt.

Reservation af boks

800 kr. pr. måned

Fradrag ved eget foder, hest

180 kr. pr. måned

Fradrag ved eget foder, pony

120 kr. pr. måned

Hø/wrap på fold, ca. 3-4 kg pr dag

100 kr. pr. måned

Tillægsopgaver (klokker/dækken af eller på o.l.)

150 kr. pr. måned

Trailerparkering

500 kr. pr. år

Privat undervisning ved Klaus Holm


Dressur (30 min) - kan deles

245 kr. pr. lektion

Spring - afvikles i hold af 2-4 som deler en halv/hel time

130 kr. pr. lektionElevskoleundervisning


Barn begynder - 1/2 time (ekstra hjælp)

300 kr. pr. måned

På elevskolehest/-pony - 3/4 time

400 kr. pr. måned

På egen hest - 3/4 time

350 kr. pr. måned

Passerpart (på elevskoleheste/-ponyer - se mere her)

1.200 kr. pr. månedRidebanekort


Ridebanekort 1/10 til 31/3 *

300 kr. pr. måned

Ridebanekort 1/4 til 30/9

300 kr. pr. måned

Ridebanekort ved hest/pony nr. 2, 3, og 4 (samme ejer)

150 kr. pr. måned

Ridebanekort hvis man samtidig modtager undervisning **

200 kr. pr. måned

Ved samtidig undervisning på hest/pony nr. 2, 3, og 4 (samme ejer)

100 kr. pr. månedAndet


Leje af ridehal

500 kr. pr. time

Rykkergebyr

100 kr. pr. rykker

Medlemskab:


Der er krav om medlemskab, hvis man ønsker at benytte rideklubbens tilbud og faciliteter.

Opstaldningsprisen inkluderer følgende:


  • Lang foldtid (4-5 timer pr. dag, dog afhængig af vejret)
  • Al foder i boks (foder, hø og wrap)
  • 1,5/3 spande halmpiller pr. uge (pony/hest)
  • 3 fodringer pr. dag, også i weekenden
  • Ud- og indluk alle hverdage
  • Udluk i weekender
  • Ormeprøver/Ormekur 2 gange om året
  • Ridebanekort


Privatundervisning:


Andre undervisere udefra skal betale 50 kr. pr. rytter til rideskolen for at undervise på REB.


Elevskoleundervisning:


Prisen for undervisningen er fast hver måned, uanset om der er helligdage eller ferie - undtagen juli måned, som er betalingsfri.

Der undervises ikke i skolernes ferie/helligdage. Betaling er bagud, og man udmeldes ikke automatisk ved skoleårets afslutning/sommerferie.

Ridebanekort:

 

Står man ikke opstaldet på stedet, men kommer og benytter faciliteterne, skal man købe et ridebanekort hos kasseren, som betales forud (man betaler for en hel måned uanset hvilket tidspunkt på måneden man køber kortet). Med ridebanekort (følger hest/pony og ikke rytteren) kan man komme hver dag og benytte faciliteterne.


Hvis man ikke kommer så tit, er det også muligt at betale 50 kr. pr. gang ved brug af faciliteterne (pr. hest)

 

* Begrænset adgang - ingen adgang på hverdage fra kl. 16.30 til 18.30.

** Min. 3 x undervisning pr. måned.

Øvrige oplysninger


Opstaldning betales forud - man betaler derfor første regning inden hesten/ponyen kommer ind i stalden.


Ved brug af eget foder er det opstalders ansvar at give kasseren besked herom. Først fra det tidspunkt, kasseren får besked, får man fradrag i opstaldningsprisen.


Juli måned er betalingsfri såfremt man ikke benytter sig af REBs tilbud om sommergræs. Pris samt hvilkår for sommergræs behandles hvert år.


Kontingent betales til klubben d. 1.1 og. 1.7. Melder man sig ind i løbet af de første 3 mdr. af perioderne, betaler man fuld kontingent for det halve år. Melder man sig ind i løbet af de sidste 3 mdr. af perioderne, betaler man kun ½ kontingent for den periode. Perioden efter følger man normal betaling. Ved udmelding får man ikke refunderet forudbetalt kontingent.


Man skal opsige sin undervisning og opstaldning skriftligt til den 1. i en måned, med én måneds varsel. Opsigelsen skal sendes til kasserer@rebildsportsrideklub.dk.


Klubben påtager sig ikke noget ansvar ved en evt. ulykke. Det kan anbefales at sikre sig med en privat fritidsulykkesforsikring.


Ved reservation af boks har REB råderetten over boksen, og evt. bund skal derfor opbevares på anden vis. REB har ligeledes lov til at bruge boksen i hele reservationsperioden.